Viestintä

Viestintään liittyviä sovelluksia ja kanavia on runsaasti ja usein ongelma onkin valita oikea sekä toimiva viestintäkanava. Ensin on hyvä miettiä, mihin viestintäkanavan on taivuttava ja ketkä ovat käyttäjiä. Yrittäjän ajankäyttöä ajatellen ei myöskään ole järkevää olla tavoitettavissa kaikissa mahdollisissa kanavissa, vaan perehtyä tarpeeseen ja valita sen mukaan toimivin kanava. Yrityksen sisäisessä viestinnässä eli työntekijöiden ja yrittäjän keskinäisessä viestinnässä toimii kuitenkin ehkä toisenlainen sovellus, kuin mitä yritys käyttää ulospäin eli asiakkaille viestiessään. 

Sähköposti on toki edelleen hyvä kanava tavoittaa ihmisiämutta sen rinnalla käytetään niin kutsuttuja pikaviestisovelluksia, joita käytetään nopeaan ja vapaamuotoisempaan viestittelyyn. Pikaviestisovelluksella lähetettyjä viestejä voi pehmentää emojeilla (hymiöillä) ja kuvien sekä videoiden jakaminen on näppärämpää sähköpostiin verrattuna. Ryhmäkeskusteluissa (esimerkiksi työyhteisön kesken) keskustelun seuraaminen ja kommentointi on selkeämpää, kuin perinteisen sähköpostiketjun seuraaminen. Myös ääniviestejä sekä video- ja äänipuheluita voi tehdä useimmilla sovelluksilla. 

Kokousten ja isojen tilaisuuksien pito verkon välityksellä onnistuu erilaisia videokokous– ja striimaussovelluksia hyödyntäen.  

Google Tag Manager

Google Tag Manager on työkalu (taginhallintajärjestelmä), jonka avulla voidaan hallita verkkosivuille asennettavia tageja  ja seurantakoodeja. Perusajatus on se, että Tag Manager asennetaan sivulle kerran, jonka

Google Ads

Google Ads (aiemmin nimellä Google AdWords) on Googlen työkalu, jonka avulla voidaan mainostaa Googlen hakukoneessa, YouTubessa sekä muilla verkkosivuilla. Google Ads-mainonnassa tai toiselta nimeltään hakukonemainonnassa

Google Analytics

Google Analytics on suosittu Googlen tarjoama analytiikkatyökalu. Analyticsin avulla voidaan seurata, mitata ja analysoida vierailijoiden määrää sekä käyttäytymistä, niin verkkosivustoilla kuin mobiiliapplikaatioissakin. Google Analyticsillä voidaan

Alustatalous

Alustataloudella tarkoitetaan liiketoiminnan organisointimallia, jonka keskiössä ovat internet-infrastruktuurin päälle rakennetut palvelut. Alusta on siis tietotekniikan mahdollistama ympäristö, jossa taloudellista toimintaa voidaan harjoittaa. Alustatalous mahdollistaa uudenlaisia

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan sähköisen markkinoinnin keinoja, jotka käsittävät esimerkiksi yrityksen hakukonemarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median näkyvyyden- ja markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin, mobiilimarkkinoinnin ja www-sivut. Digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseen käytetään erilaisia digitaalisia ohjelmistoja- ja työkaluja. Digitaalisen

Asiakkuudenhallinta, CRM

Asiakkuudenhallinta, eli tutummin CRM (engl. customer relationship management), tarkoittaa yrityksen asiakastietojen hallintaa. Asiakastietojen hallinta auttaa esimerkiksi nopeuttamaan asiakaspalvelua, tehostamaan myyntiprosesseja ja edistämään asiakassuhteita. Asiakkuuksien hallintaan