Alustatalous

Alustataloudella tarkoitetaan liiketoiminnan organisointimallia, jonka keskiössä ovat internet-infrastruktuurin päälle rakennetut palvelut. Alusta on siis tietotekniikan mahdollistama ympäristö, jossa taloudellista toimintaa voidaan harjoittaa. Alustatalous mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka skaalautuvat globaalisti. Mitä enemmän alustalla on käyttäjiä, sitä arvokkaammaksi se muodostuu.

Hyvin tunnettuja yrityksiä, jotka välittävät palveluita tai tuotteita alustatalouden voimin ovat mm. Amazon, Uber ja Airbnb. Tämän lisäksi esimerkiksi Apple, Microsoft ja Google ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka mahdollistavat erilaisten tuotteiden ja palveluiden rakentamisen alustoidensa varaan.