Viestintä

Viestintään liittyviä sovelluksia ja kanavia on runsaasti ja usein ongelma onkin valita oikea sekä toimiva viestintäkanava. Ensin on hyvä miettiä, mihin viestintäkanavan on taivuttava ja ketkä ovat käyttäjiä. Yrittäjän ajankäyttöä ajatellen ei myöskään ole järkevää olla tavoitettavissa kaikissa mahdollisissa kanavissa, vaan perehtyä tarpeeseen ja valita sen mukaan toimivin kanava. Yrityksen sisäisessä viestinnässä eli työntekijöiden ja […]