Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla tarkoitetaan eri tyyppisten tietoteknisten ratkaisujen tarjoamista internetin välityksellä. Tyypillisesti nämä ratkaisut ovat joko tallennustilaa (esim. Google Drive) tai verkon välityksellä käytettäviä sovelluksia (esim. Microsoft Office 365). Tyypillisimmillään termillä “pilvipalvelu” käsitetään juurikin tallennustilaa esim. yrityksen esittelymateriaaleille, tarjouksille, valokuville, ym. Pilvipalveluina on mahdollista käyttää tavallisimipa toimisto-ohjelmia kuten Microsoftin Office-työkaluja (tai muiden valmistajien vastaavia) ja käyttää näitä […]