Datanhallinta

Tiedonhallinta Nykypäivän organisaatiot pyörivät tiedon – tai alkujaan datan – ympärillä. Mitä enemmän yritys tietää asiakkaistaan, kilpailijoistaan, markkinoistaan, työntekijöistään, jne., sitä paremmat mahdollisuudet johdolla on tehdä mielekkäitä päätöksiä. “Tiedolla” tarkoitetaan usein ymmärrystä jostakin asiasta tai ilmiöstä, mitä voidaan soveltaa käytännön toimissa. Eräs yleisimmin tietoon liitetyistä luokitteluista on tiedon hierarkia (tai DIKW – Data, Information, Knowledge, […]