Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan sähköisen markkinoinnin keinoja, jotka käsittävät esimerkiksi yrityksen hakukonemarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median näkyvyyden- ja markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin, mobiilimarkkinoinnin ja www-sivut. Digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseen käytetään erilaisia digitaalisia ohjelmistoja- ja työkaluja. Digitaalisen markkinoinnin avulla yrityksen on mahdollista seurata ja mitata markkinoinnin toteutumista tarkasti ja kustannustehokkaasti. Digimarkkinointi kehittyy jatkuvasti ja sen merkitys yritystoiminnassa korostuu merkittävästi erilaisten älylaitteiden suosion ja kehittymisen myötä.  Tässä digimarkkinointiin liittyviä hyödyllisiä linkkejä:  Google […]

Asiakkuudenhallinta, CRM

Asiakkuudenhallinta, eli tutummin CRM (engl. customer relationship management), tarkoittaa yrityksen asiakastietojen hallintaa. Asiakastietojen hallinta auttaa esimerkiksi nopeuttamaan asiakaspalvelua, tehostamaan myyntiprosesseja ja edistämään asiakassuhteita. Asiakkuuksien hallintaan on tarjolla paljon erilaisia digitaalisia CRM -järjestelmiä. CRM -järjestelmiä voidaan käyttää esimerkiksi asiakastietojen tallennukseen ja hallinnointiin, oman yritystoiminnan ohjaamiseen, analysointiin sekä kehittämiseen. CRM -järjestelmiä voi hyödyntää myös yrityksen markkinoinnissa. Aiheeseen […]

Viestintä

Viestintään liittyviä sovelluksia ja kanavia on runsaasti ja usein ongelma onkin valita oikea sekä toimiva viestintäkanava. Ensin on hyvä miettiä, mihin viestintäkanavan on taivuttava ja ketkä ovat käyttäjiä. Yrittäjän ajankäyttöä ajatellen ei myöskään ole järkevää olla tavoitettavissa kaikissa mahdollisissa kanavissa, vaan perehtyä tarpeeseen ja valita sen mukaan toimivin kanava. Yrityksen sisäisessä viestinnässä eli työntekijöiden ja […]

Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla tarkoitetaan eri tyyppisten tietoteknisten ratkaisujen tarjoamista internetin välityksellä. Tyypillisesti nämä ratkaisut ovat joko tallennustilaa (esim. Google Drive) tai verkon välityksellä käytettäviä sovelluksia (esim. Microsoft Office 365). Tyypillisimmillään termillä “pilvipalvelu” käsitetään juurikin tallennustilaa esim. yrityksen esittelymateriaaleille, tarjouksille, valokuville, ym. Pilvipalveluina on mahdollista käyttää tavallisimipa toimisto-ohjelmia kuten Microsoftin Office-työkaluja (tai muiden valmistajien vastaavia) ja käyttää näitä […]

Datanhallinta

Tiedonhallinta Nykypäivän organisaatiot pyörivät tiedon – tai alkujaan datan – ympärillä. Mitä enemmän yritys tietää asiakkaistaan, kilpailijoistaan, markkinoistaan, työntekijöistään, jne., sitä paremmat mahdollisuudet johdolla on tehdä mielekkäitä päätöksiä. “Tiedolla” tarkoitetaan usein ymmärrystä jostakin asiasta tai ilmiöstä, mitä voidaan soveltaa käytännön toimissa. Eräs yleisimmin tietoon liitetyistä luokitteluista on tiedon hierarkia (tai DIKW – Data, Information, Knowledge, […]