Google Tag Manager

Google Tag Manager on työkalu (taginhallintajärjestelmä), jonka avulla voidaan hallita verkkosivuille asennettavia tageja  ja seurantakoodeja. Perusajatus on se, että Tag Manager asennetaan sivulle kerran, jonka jälkeen muut mahdolliset seurantakoodit ja tagit voidaan asentaa keskitetysti Tag Managerin käyttöliittymään. Google Tag Managerin asentaminen alkaa hyödyttämään vasta, kun Tag Manageriin lisätään jokin koodinpätkä, kuten esimerkiksi Google Analytics.  Digital […]

Google Ads

Google Ads (aiemmin nimellä Google AdWords) on Googlen työkalu, jonka avulla voidaan mainostaa Googlen hakukoneessa, YouTubessa sekä muilla verkkosivuilla. Google Ads-mainonnassa tai toiselta nimeltään hakukonemainonnassa mainoksia näytetään Googlen hakutuloksissa ihmisten tekemien hakujen perusteella. Mainoksia esitetään kampanjasta riippuen yleensä joko tekstimuotoisina, kuvamuotoisina tai videomainoksina. Mainokset aktivoituvat ja kohdistuvat ihmisille heidän tekemiensä hakusanojen perusteella. Tämän lisäksi mainontaa […]

Google Analytics

Google Analytics on suosittu Googlen tarjoama analytiikkatyökalu. Analyticsin avulla voidaan seurata, mitata ja analysoida vierailijoiden määrää sekä käyttäytymistä, niin verkkosivustoilla kuin mobiiliapplikaatioissakin. Google Analyticsillä voidaan siis selvittää esimerkiksi verkkosivuston kävijämäärää, mistä vierailijat tulevat sivulle ja mitä he tekevät sivustolla. Tätä ilmaista työkalua voidaan täten hyödyntää myös markkinoinnin analysoinnissa ja suunnittelussa. Kaiken saatavan tiedon pohjalta voidaan oppia […]

Alustatalous

Alustataloudella tarkoitetaan liiketoiminnan organisointimallia, jonka keskiössä ovat internet-infrastruktuurin päälle rakennetut palvelut. Alusta on siis tietotekniikan mahdollistama ympäristö, jossa taloudellista toimintaa voidaan harjoittaa. Alustatalous mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka skaalautuvat globaalisti. Mitä enemmän alustalla on käyttäjiä, sitä arvokkaammaksi se muodostuu. Hyvin tunnettuja yrityksiä, jotka välittävät palveluita tai tuotteita alustatalouden voimin ovat mm. Amazon, Uber ja Airbnb. Tämän […]

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan sähköisen markkinoinnin keinoja, jotka käsittävät esimerkiksi yrityksen hakukonemarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median näkyvyyden- ja markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin, mobiilimarkkinoinnin ja www-sivut. Digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseen käytetään erilaisia digitaalisia ohjelmistoja- ja työkaluja. Digitaalisen markkinoinnin avulla yrityksen on mahdollista seurata ja mitata markkinoinnin toteutumista tarkasti ja kustannustehokkaasti. Digimarkkinointi kehittyy jatkuvasti ja sen merkitys yritystoiminnassa korostuu merkittävästi erilaisten älylaitteiden suosion ja kehittymisen myötä.  Tässä digimarkkinointiin liittyviä hyödyllisiä linkkejä:  Google […]

Asiakkuudenhallinta, CRM

Asiakkuudenhallinta, eli tutummin CRM (engl. customer relationship management), tarkoittaa yrityksen asiakastietojen hallintaa. Asiakastietojen hallinta auttaa esimerkiksi nopeuttamaan asiakaspalvelua, tehostamaan myyntiprosesseja ja edistämään asiakassuhteita. Asiakkuuksien hallintaan on tarjolla paljon erilaisia digitaalisia CRM -järjestelmiä. CRM -järjestelmiä voidaan käyttää esimerkiksi asiakastietojen tallennukseen ja hallinnointiin, oman yritystoiminnan ohjaamiseen, analysointiin sekä kehittämiseen. CRM -järjestelmiä voi hyödyntää myös yrityksen markkinoinnissa. Aiheeseen […]

Viestintä

Viestintään liittyviä sovelluksia ja kanavia on runsaasti ja usein ongelma onkin valita oikea sekä toimiva viestintäkanava. Ensin on hyvä miettiä, mihin viestintäkanavan on taivuttava ja ketkä ovat käyttäjiä. Yrittäjän ajankäyttöä ajatellen ei myöskään ole järkevää olla tavoitettavissa kaikissa mahdollisissa kanavissa, vaan perehtyä tarpeeseen ja valita sen mukaan toimivin kanava. Yrityksen sisäisessä viestinnässä eli työntekijöiden ja […]

Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla tarkoitetaan eri tyyppisten tietoteknisten ratkaisujen tarjoamista internetin välityksellä. Tyypillisesti nämä ratkaisut ovat joko tallennustilaa (esim. Google Drive) tai verkon välityksellä käytettäviä sovelluksia (esim. Microsoft Office 365). Tyypillisimmillään termillä “pilvipalvelu” käsitetään juurikin tallennustilaa esim. yrityksen esittelymateriaaleille, tarjouksille, valokuville, ym. Pilvipalveluina on mahdollista käyttää tavallisimipa toimisto-ohjelmia kuten Microsoftin Office-työkaluja (tai muiden valmistajien vastaavia) ja käyttää näitä […]

Datanhallinta

Tiedonhallinta Nykypäivän organisaatiot pyörivät tiedon – tai alkujaan datan – ympärillä. Mitä enemmän yritys tietää asiakkaistaan, kilpailijoistaan, markkinoistaan, työntekijöistään, jne., sitä paremmat mahdollisuudet johdolla on tehdä mielekkäitä päätöksiä. “Tiedolla” tarkoitetaan usein ymmärrystä jostakin asiasta tai ilmiöstä, mitä voidaan soveltaa käytännön toimissa. Eräs yleisimmin tietoon liitetyistä luokitteluista on tiedon hierarkia (tai DIKW – Data, Information, Knowledge, […]