Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla tarkoitetaan eri tyyppisten tietoteknisten ratkaisujen tarjoamista internetin välityksellä. Tyypillisesti nämä ratkaisut ovat joko tallennustilaa (esim. Google Drive) tai verkon välityksellä käytettäviä sovelluksia (esim. Microsoft Office 365). Tyypillisimmillään termillä “pilvipalvelu” käsitetään juurikin tallennustilaa esim. yrityksen esittelymateriaaleille, tarjouksille, valokuville, ym. Pilvipalveluina on mahdollista käyttää tavallisimipa toimisto-ohjelmia kuten Microsoftin Office-työkaluja (tai muiden valmistajien vastaavia) ja käyttää näitä liiketoiminnan pyörittämisen apuna. Jos kuitenkin haluaa hyödyntää esim. asiakkuuksienhallintaan, suoramarkkinointiin tai taloushallintoon keskittyviä ns. SaaS (Software as a Service) -palveluita, niin silloin kannattaa tutustua juuri kyseiseen alaan keskittyviin toimijoihin.

 

Pilvipalveluiden suosio on jatkuvassa kasvussa yhä useamman yrityksen tuodessa omia sovelluksiaan markkinoille. Pilvipalveluiden etuina mainittakoon

  • Helppo käyttöönotto – paikallisen asennuksen määrä pienempi kuin perinteisissä sovelluksissa
  • Päätelaitteesta riippumaton – sovelluksen käyttöön riittää toimiva internet-yhteys
  • Räätälöitävyys – suuresta osasta pilvisovelluksista on tarjolla useita eritasoisia versioita, joista käyttäjä voi valita omaan tilanteeseensa sopivan
  • Hankinnan helppous – hankintaan riittää usein pelkkä luottokortti
  • Skaalattavuus – oman koneen laskentatehon kanssa ei tarvitse huolehtia, kun kaikki laskenta tapahtuu pilvessä
 

Pilvipalveluilla on luonnollisesti myös haittapuolia, jotka on hyvä tiedostaa jo hankintavaiheessa.

  • Tietoturva – pilvipalveluiden palvelimille ladatut tiedostot ovat haavoittuvaisia tietovuodoille
  • Internet-yhteys – puuttuva tai hidas internet-yhteys voi estää palveluiden käytön juuri silloin kun sitä kipeimmin tarvitsisi
  • Säädökset – lainsäädäntö, jonka alla tietojasi käsitellään voi erota Suomessa vaadituista asetuksista

 

Käytännössä kuitenkaan edellä mainitut asiat harvemmin tuovat suuria ongelmia pilvipalveluiden käyttöönottoon ja käyttöön. Tästä huolimatta lue aina tarkkaan käyttäjäsopimukset ja tuoteselosteet palvelua hankkiessasi.

 

Ohessa vielä pari aiheeseen liittyvää videota: